Charakterystyka astygmatyzmu

Osoby cierpiące na astygmatyzm często bardzo długo nie zauważają problemów ze swoim sposobem widzenia i obserwowania przedmiotów zlokalizowanych w swoim otoczeniu, ponieważ ich astygmatyzm nie występował w ostrej formie. Często z uwagi na swoja konstrukcję i miejsce położenia największej niezborności, astygmatyzm nie dokucza osobie cierpiącej na niego dopóki przedmiot lub samo oko nie znajdzie się w bardzo specyficznym, rzadko używanym położeniu.

Rodzaje astygmatyzmu

Gorzej jednak, gdy krzywizna czy oś oka zaczyna wykazywać się zdecydowanie silniejszym astygmatyzmem, rzutującym na większość obiektów w polu widzenia i to bez względu na ich odległość czy kąt patrzenia. Niestety astygmatyzm przyjmuje wiele odmian i może się nasilać z czasem, więc to co z początku wydaje się być nieznacznym uniedogodnieniem, z czasem przeradza się w prawdziwą chorobę wzroku utrudniającą normalne funkcjonowanie.

Prawidłowe korygowanie astygmatyzmu

Podstawowy podział astygmatyzmu przebiega według linii astygmatyzm regularny – nieregularny. W tym drugim przypadku możliwe jest wyłącznie leczenie wady wzroku z zastosowaniem soczewek kontaktowych, albowiem żadne okulary nie dają możliwości skorygowania takiej formy astygmatyzmu, ponieważ oko posiada osie optyczne nieprostopadłe. W regularnych typach astygmatyzmu wyróżnia się natomiast następujące niezborności: niezłożoną, złożoną, mieszaną, prostą, odwrotną oraz skośną.